نحوه امتیاز بندی متقاضیان اقامت در استرالیا


 
بر طبق پیشنهاد وزیر مهاجرت به استرالیا ؛ سناتور بوون ، حد نصاب امتیاز 60 خواهد بود . این امتیــاز ابزاری است برای اداره مهاجرت استرالیا که واجـــد شرایط بودن یک متقاضـــی برای اخذ ویزای اقامـــت دائــــم استرالیا را تخمین بزند .
 

 
نحوه امتیاز بندی بر طبق پیشنهاد وزیر مهاجرت استرالیا به شکل زیرمی باشد :
شرط توضیحات امتیاز :
 
شرایط سنی :
18 تا 24 سال 25 امتیاز
25 تا 32 سال 30 امتیاز
33 تا 39 سال 25 امتیاز
40 تا 44 سال 15 امتیاز 
  45 تا 49 سال 0 امتیاز
 
تسلط بر زبان انگلیسی :
آیلتس شش 0 امتیاز
آیلتس هفت 10 امتیاز
آیلتس هشت 20 امتیاز
 
سوابق مرتبط کاری در استرالیا :
یک سال 5 امتیاز 
 سه سال 10 امتیاز
پنج سال 15 امتیاز
 
 
سوابق مرتبط کاری :
سه سال 5 امتیاز
پنج سال 10 امتیاز
هشت سال 15 امتیاز
 
مدرک تحصیلی :
فنی حرفه ای 10 امتیاز
  کارشناسی و کارشناسی ارشد 15 امتیاز
  دکتری 20 امتیاز
 
سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا:

تحصیل در استرالیا :  حداقل 2 سال 5 امتیاز
مهارتهای همسر : 5 امتیاز
گذراندن یک سال دوره های تخصصی :  5 امتیاز
 

لازم به ذکر است که همسر شما تنها در شرایطی 5 امتیاز به شما میدهد که :
1.     در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
2.     شهروند استرالیایی نباشد.
3.     کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
4.     مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
5.     شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزیابی مدرک خود را اخذ کند.
6.     در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.