نگارش SOP یا Statement of Purpose

 SOP و اهمیت نگارش آن

 SOP یا Statement of Purpose مروری موجز اما ظریف بر پیوستار اهداف تحصیلی شما در گذشته وباالاخص آینده است که بطور معمول برای دانش آموختگانی که قصد دارند در موسسات آکادمیک و تحقیقاتی به ادامه تحصیل بپردازند سندی حایز اهمیت تلقی می شود. این سند در واقع مکتوبی است درباره اهداف عالی شما، روش های مورد نظر شما برای رسیدن به آنها و فعالیت هایی که تا کنون به منظور تحقق آن اهداف انجام داده اید. این سند غالبا به عنوان سنجه ای برای ارزیابی توانایی های دانشجویان متقاضی، توانایی تجزیه و تحلیل آنها، علایق، اهداف و چشم اندازهای آنها می باشد. به عبارتی  SOPمیتواند به متقاضی کمک کند که خودش را به گروه پذیرش بشناساند. این سند در واقع تنها بخشی از رزومه شماست که منحصرا در اختیار خود شما میباشد و فرصتی است تا مستقیما با گروه پذیرش تعامل کنید و آنها را متقاعد نمایید که با استناد بر توانایی های آکادمیک، اهداف روشن و متعالی و انگیزه بدیهی، شما را انتخاب نمایند.

شما به عنوان متقاضی تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، بسته به کیفیت و تأثیرگذاری SOP خود، یا برنده، یا بازنده میدان رقابت با سایر متقاضیان خواهید بود.

از بیانیه هدف (SOP) انتظار می رود به سؤالاتی از جمله سؤالات ذیل پاسخ دهد:

§        دلیل انتخاب دانشگاه/ مدرسه آموزش عالی انتخابی
§        برنامه های آینده کاری و آکادمیک شما
§        تأثیر برنامه یا دوره مورد نظر در آینده شما
§        اثبات لیاقت و شایستگی شما برای پذیرفته شدن در این دوره

جهت سفارش نگارش SOP چه کاری باید انجام دهم؟
فرم استاندارد متقاضی را از لینک زیر دانلود نموده و تکمیل کنید.


 
 

 
      در صورتی که در نگارش هدفنامه یا SOP  به زبان انگلیسی مشکل دارید کلیک کنید.