مشخصات برخی اشخاص که با کمک کندو در دانشگاههای خارج از کشور مشغول تحصیل شدند.
 
نشانی ایمیل تاریخ اخذ پذیرش  رشته تحصیلی &   مقطع تحصیلی کشور &   دانشگاه محل تحصیل نام &  نام خانوادگی  
jasminfarhady@gmail.com اکتبر ۲۰۱۲ ارشد در رشته بیوفیزیک استرالیا – دانشگاه ملبورن یاسمن فرهادی ۱.
raminakbari1990@rocketmail.com فوریه ۲۰۱۳ دکتری در رشته حقوق بین الملل کانادا – دانشگاه ساسکاچوان رامین اکبری ۲.
farahi_farshad@yahoo.com مارس ۲۰۱۳ ارشد در رشته مهندسی شیمی استرالیا – دانشگاه موناش فرشاد فرحی ۳.
m.soltanpour@ymail.com آوریل ۲۰۱۴ دکتری در رشته روانشناسی تربیتی استرالیا – دانشگاه بریزبین مریم سلطانپور ۴.
farshadfalah-ir@gmail.com آگوست ۲۰۱۳ دکتری در رشته شهرسازی نیوزیلند – دانشگاه ولینگتون فرشاد فلاحپور ۵.
sh-sarrafi-univ@yahoo.com می ۲۰۱۲ ارشد در رشته مدیریت صنعتی کانادا – دانشگاه ساسکاچوان شهریار صرافی ۶.
lovelyshareh@yahoo.com آگوست ۲۰۱۴ ارشد در رشته مکانیک کانادا – دانشگاه اوتاوا امیر حسین شارع پور ۷.
hesamomidianasl@gmail.com دسامبر ۲۰۱۱ دکتری در رشته علوم تربیتی استرالیا – دانشگاه سیدنی حسام امیدیان ۸.
parivashthepainter@yahoo.com دسامبر ۲۰۱۴ ارشد در رشته نقاشی نیوزیلند – دانشگاه کرایست چرچ پریوش شجاعی ۹.
basharalireza@yahoo.com ژولای ۲۰۱۲ دکتری در رشته زیست شناسی استرالیا – دانشگاه نیوساوث ویلز سید علیرضا بشردوست ۱۰.